Gå till innehåll

Verksamhet

Vi är Sveriges största arrangör av seglarläger för barn och ungdomar. I över 50 år har vi som fristående civil ideell organisation erbjudit sommarens roligaste veckor och undervisat i segling, sjömanskap och navigation. Vi bedriver lägerverksamhet på ett flertal platser och vad för båtar vi seglar varierar beroende på lägerplatserna.


Vitsgarn Seglarskola
I Stockholms södra skärgård ligger ön Vitsgarn, vilken är vår i särklass största verksamhet. Här bedriver vi en lägerverksamhet med samma namn som ön sedan 1976. Här seglar vi V55 och Väderöjulle 475. Från 7 års ålder är man välkommen på 1-veckasläger. Sedan finns 2-veckorsläger, konfirmationsläger och så småningom ledarutbildningen att ta del av.


Assö Seglarskola
På Barnens Ö ligger Assögården. Här har vi tillsammans med Astma- och allergiförbundet bedrivit seglarläger för barn med astma och/eller allergier sedan 1979. Vi arrangerar även läger för ungdomar med medfödda hjärtfel i samband med Hjärtebarnsförbundet. Här kan man välja på antingen 1- eller 2-veckorsläger där de kortare lägren är riktade till de yngre barnen, 7-10 år. Här seglar vi Monark 44, 2-krona och Laser.


Boviks Seglarskola
På nordöstra delen av Björkö i Göteborgs norra skärgård bedrivs sedan 1973 Boviks Seglarskola i Västra distriktets regi. Lägeranläggningen är av det mindre slaget och vi tar emot upp till 20 barn per läger beroende på lägertyp. Här seglar vi C55, Trissjolle, RS Quest, RS Quba samt RS Tera.


Vitsgarns SegelSällskap
VGSS startades av några aktiva inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta. Tanken är att främja och utveckla seglingskunskaperna hos USF:s ledare och medlemmar genom att starta en kappseglingsverksamhet.