Gå till innehåll

Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flotta!

Vi är Sveriges största arrangör av seglarläger för barn och ungdommar i åldern 7-17 år. Vi är en fristående civil ideell organisation som har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i mer än 40 år. Vi bedriver seglingsundervisning med olika slags jollar beroende på vilken lägerplats du väljer att gå på:

Information angående Coronapandemin

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta och dess distriktsförbund följer noggrant utvecklingen via Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Information som gäller för idrottsrörelsen finns på RF:s webb här.

Inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta analyserar vi hela tiden hur läget förändras och om förändringen kommer att påverka distriktens lägerverksamhet under sommaren 2020. För aktuell information vad som gäller för de olika lägerplatserna, hänvisar vi till respektive seglarskolas hemsida eller facebookprofil.

Tills annat meddelas avser distriktsförbunden att genomföra sommarens planerade seglar- och konfirmationsläger.


Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Förbundsstämma 2019
Stämman äger rum den 12 november kl 19.00 på Göta segelsällskap, Spökhuset, Långholmen.

USF Årsstämma 2019
Verksamhetsberättelse USF 2019
Förslag till procedurregler för Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Förbundsstämma 2019 – kopia
Revisionsberättelse 2019 USF Riksförbund
Valberedningens förslag Styrelsen2019-2020


Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flottas Förbundsstämma 2018
Stämman äger rum den 13 november kl 18.30 på Linnégatan 64 i Stockholm i Statens Maritima museers lokaler.
USF Årsstämma 2018
Verksamhetsberättelse USF 2018
USF procedurregler 2018
Revisionsberättelse 2018 USF Riksförbund
Protokoll förbundsstämma 171123 rev
Valberedningens förslag USF styrelse 2018-2019


Vitsgarn
I Stockholms södra skärgård ligger idyllen "Vitsgarn". Här har vi arrangerar seglarläger i två omgångar, först 1946-47 och sedan 1976-. På Vitsgarn har vi läger för alla åldrar, man börjar på Knatteläger när man är 7 år och slutar som ledare vi 17 års ålder, och däremellan har man gått allt från 1-veckasläger. 2-veckorsläger, 3-veckorsläger, Konfirmationsläger.
För mer information se www.vitsgarn.se.


Assö
På Assögården, som ligger på Barnens Ö, har vi bedrivit seglarläger för barn med astma/allergi (tillsammans med Astma och Allergiförbundet i Stockholms län) sedan 1979. Lägrena är uppdelade på 1-veckasläger och 2-veckorläger, där 1-veckaslägret är mer inriktat för yngre barn (7-10 år) och mer "lägerliv" än segling. Sommaren 2014 kommer vi även att genomföra ett 3-veckors konfirmationsläger på Assö (ej i samarbete med AASL).
För mer information se www.assoseglarskola.se


Boviks Seglarskola
På Björkö i Göteborgs Norra Skärgård ligger Boviks Seglarskola. Där bedrivs läger i Västra Distriktets regi sedan 1973. Det är ett ganska litet läger som ligger fint och skyddat i Bovik på Björkös nordöstra del. Lägeranläggningen består av två boningshus som ledare, ungdomar och föräldrar rustat upp tillsammans. Dessutom har vi en lagerbyggnad, en dusch- och bastubyggnad samt ytterligare en byggnad som kan användas både som bostad och för olika aktiviteter. På lägren tar vi emot upp till 20 deltagare (pulingar), antalet varierar beroende på lägertyp.
För mer information se www.usfvast.se


Missa inte att Ungdomsförbundet Sveriges Flotta finns på Facebook: länk