Gå till innehåll

Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flotta!

Vi är Sveriges största arrangör av seglarläger för barn och ungdommar i åldern 7-17 år. Vi är en fristående civil ideell organisation som har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i mer än 40 år. Vi bedriver seglingsundervisning med olika slags jollar beroende på vilken lägerplats du väljer att gå på:

Information angående Coronapandemin

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta och dess distriktsförbund följer noggrant utvecklingen via Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Information som gäller för idrottsrörelsen finns på RF:s webb här.

Inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta analyserar vi hela tiden hur läget förändras och om förändringen kommer att påverka distriktens lägerverksamhet under sommaren 2020. För aktuell information vad som gäller för de olika lägerplatserna, hänvisar vi till respektive seglarskolas hemsida eller facebookprofil.

Tills annat meddelas avser distriktsförbunden att genomföra sommarens planerade seglar- och konfirmationsläger.


Kallelse Årsstämma USF-Riks 2021

Härmed kallas distrikten (Östra distriktet, Västra distriktet och Distrikt Roslagen) i USF-Riks till Årsstämma 2021.
TID: 14 december 2021 kl 19.00
PLATS: Digitalt via Google Meets: https://meet.google.com/dbo-nuzz-bta

Dagordning Årsstämma 2021 USF Riks
Förslag till procedurregler 2021 USF Riks
Verksamhetsberättelse 2021 USF Riks
Resultat- och balansräkning 2021 USF Riks
Revisionsberättelse 2021 USF Riks


Vitsgarn
I Stockholms södra skärgård ligger idyllen "Vitsgarn". Här har vi arrangerar seglarläger i två omgångar, först 1946-47 och sedan 1976-. På Vitsgarn har vi läger för alla åldrar, man börjar på Knatteläger när man är 7 år och slutar som ledare vi 17 års ålder, och däremellan har man gått allt från 1-veckasläger. 2-veckorsläger, 3-veckorsläger, Konfirmationsläger.
För mer information se www.vitsgarn.se.


Assö
På Assögården, som ligger på Barnens Ö, har vi bedrivit seglarläger för barn med astma/allergi (tillsammans med Astma och Allergiförbundet i Stockholms län) sedan 1979. Lägrena är uppdelade på 1-veckasläger och 2-veckorläger, där 1-veckaslägret är mer inriktat för yngre barn (7-10 år) och mer "lägerliv" än segling. Sommaren 2014 kommer vi även att genomföra ett 3-veckors konfirmationsläger på Assö (ej i samarbete med AASL).
För mer information se www.assoseglarskola.se


Boviks Seglarskola
På Björkö i Göteborgs Norra Skärgård ligger Boviks Seglarskola. Där bedrivs läger i Västra Distriktets regi sedan 1973. Det är ett ganska litet läger som ligger fint och skyddat i Bovik på Björkös nordöstra del. Lägeranläggningen består av två boningshus som ledare, ungdomar och föräldrar rustat upp tillsammans. Dessutom har vi en lagerbyggnad, en dusch- och bastubyggnad samt ytterligare en byggnad som kan användas både som bostad och för olika aktiviteter. På lägren tar vi emot upp till 20 deltagare (pulingar), antalet varierar beroende på lägertyp.
För mer information se www.usfvast.se


Missa inte att Ungdomsförbundet Sveriges Flotta finns på Facebook: länk