Gå till innehåll

Historik

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta startade sin verksamhet med seglarläger redan 1964. Lägren bedrivs idag på ön Vitsgarn i Stockholms södra skärgård, på Assögården i norra skärgården (endast för astma- och allergi handikappade elever) och Förbundets västra distrikts regi i Göteborgs skärgård.

Vi är en fristående civil ideell organisation som har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i mer än 40 år. Namnet har en historisk tradition, vi tillhörde före år 1964 intresseföreningen Sveriges Flotta som ungdomsavdelning men sedan dess har vi varit självständiga med en egen styrelse och organisation. Vi bedriver seglingsundervisning med olika slags jollar beroende på vilken lägerplats du väljer att gå. Våra läger startar när skolan slutar i början av juni och håller sedan på in i augusti. Här finns allmänna kurser såsom en och tvåveckors seglarkurser och specialkurser som tre veckors kombinerade konfirmations- och seglarläger och ledarkurs. Höst och vår anordnar vi navigationskurser centralt.

Vi tar emot elever från 7 till 17år, detta ger kursen en defenierad utformning men följande element är gemesamt för alla lägertyper: Segling, Sjösäkerhet, Sjömansskap, kamratskap och ansvarskännande (dessutom har vi kul och ordnar åtminstone en fest på varje läger) Våra ledare är naturligtvis medvetna om sitt ansvar när de under en eller ett par veckor tar hand om ditt barn. Anmäler Du ditt barn till en av våra kurser garanterar vi att alla elever tas om hand av välutbildade kurschefer och instruktörer.
Till 99% så är alla ledare fd elever, vilket vi är mycket stolta över.
Alla kurser är för både flickor och pojkar.

Vi hoppas kunna grundlägga och utveckla ett livslångt intresse för sjöliv och segling. Våra unga elever ska se våra kurser som en utbildningstrappa där de första stegen uppför tas som knatteelev för att sedan avslutas som kurschef (via en-veckasläger, två-veckorsläger, tre-veckorsläger, konfirmation-och seglarläger, ledarläger, assistentstjänstgöring, instruktörstjänstgöring och bitr kurschefstjänstgöring).