Välkommen till Ungdomsförbundet Sveriges Flotta!

Hej,

Vi i 2016 års styrelse i USF vill hälsa er välkomna till 2016 års förbundsstämma. Varmt välkommna den 23 november klockan 18.00 till Olaus Petri församlingshem, Armfeltsgatan 2.

Efter ordinarie dagordning så minglar och för vidare dialog kring verksamhetens utveckling.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Styrelsen gm Richard Wendt

USF-2015-2016-Verksamhetsberättelse-slutgitig-version.pdf

Bokslut-2015-2016-ver-1.pdf

Förslag Stadgar USF_Styrelsen 20161026.pdf

Förslag Stadgar Janne 20161102.pdf


Vi är Seriges största arrangör av seglarläger för barn och ungdommar i åldern 7-17 år.

Vi är en fristående civil ideell organisation som har anordnat seglarkurser och navigationsutbildning i mer än 40 år. Vi bedriver seglingsundervisning med olika slags jollar beroende på vilken lägerplats du väljer att gå på:


Vitsgarn
I Stockholms södra skärgård ligger idyllen "Vitsgarn". Här har vi arrangerar seglarläger i två omgångar, först 1946-47 och sedan 1976-. På Vitsgarn har vi läger för alla åldrar, man börjar på Knatteläger när man är 7 år och slutar som ledare vi 17 års ålder, och däremellan har man gått allt från 1-veckasläger. 2-veckorsläger, 3-veckorsläger, Konfirmationsläger.
För mer information se www.vitsgarn.se.


Skraggen
På Stora Skraggen, som ligger ett stenkast från Framnäsviken-Danderyd, har vi bedrivit dagseglarläger sedan sommaren 2007.
Vi har 3 stycken 1-veckaskurser, där eleven hämtas upp på i Framnäsviken på morgonen och lämnas tillbaka där på eftermiddagen. Lägrena vänder sig till barn i åldern 7-12 år.
För mer information se www.skraggen.se


Assö
På Assögården, som ligger på Barnens Ö, har vi bedrivit seglarläger för barn med astma/allergi (tillsammans med Astma och Allergiförbundet i Stockholms län) sedan 1979. Lägrena är uppdelade på 1-veckasläger och 2-veckorläger, där 1-veckaslägret är mer inriktat för yngre barn (7-10 år) och mer "lägerliv" än segling. Sommaren 2014 kommer vi även att genomföra ett 3-veckors konfirmationsläger på Assö (ej i samarbete med AASL).
För mer information se www.assoseglarskola.se


Boviks Seglarskola
På Björkö i Göteborgs Norra Skärgård ligger Boviks Seglarskola. Där bedrivs läger i Västra Distriktets regi sedan 1973. Det är ett ganska litet läger som ligger fint och skyddat i Bovik på Björkös nordöstra del. Lägeranläggningen består av två boningshus som ledare, ungdomar och föräldrar rustat upp tillsammans. Dessutom har vi en lagerbyggnad, en dusch- och bastubyggnad samt ytterligare en byggnad som kan användas både som bostad och för olika aktiviteter. På lägren tar vi emot upp till 20 deltagare (pulingar), antalet varierar beroende på lägertyp.
För mer information se www.usfvast.se


Missa inte att Ungdomsförbundet Sveriges Flotta finns på Facebook: länk